Chùa Thanh Am
Ngày 21/07/2020

Chùa Thanh Am thôn Tân Ấp 2, xã Minh Tân là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Media/206_KXMinhTan/Images/z1984681338568-f8781450f5420d8fb54f54972963e977.jpg

 

Tin liên quan