UBND xã Minh Tân thành lập UBBC đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 23/01/2021

Thực hiện Nghị quyết của UBTVQH khóa 14 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về thành lập UBBC đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 18/01/2021 UBND xã Minh Tân có quyết định thành lập.


Tổng lượt xem bài viết là: 106
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác