Lê khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Phượng thôn Tân ấp 1 xã Minh Tân
Ngày 26/05/2023

Sáng ngày 24/5/2023 tại thôn Tân 1 xã Minh Tân. UBMTTQVN tỉnh, Hội nông dân tỉnh Thái Bình; Huyện uỷ, UBND, Hội nông dân huyện Kiến Xương, Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ xã Minh Tân long trọng tổ chức lễ bàn giao công trình nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Phương thôn Tân ấp 1, nguồn vốn do UBMTTQVN tỉnh Thái Bình ủng hộ 50 triệu đồng; Hội Nông dân tỉnh Thái Bình ủng hộ 10 triệu đồng; công ty...Ủng hộ 5 tấn xi măng và anh em, làng xóm ủng hô ngày công xây dựng. Đến ngày 25/5/2023 Công trình được hoàn thành với tổng số tiền xây dựng trên 100 triệu đồng.

Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/3-nha-20230526074010-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/4-nha-20230526074021-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/6-nha-20230526074036-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/7-nha-20230526074042-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/8-nha-20230526074047-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/9-nha-20230526074052-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/10-nha-20230526074056-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/11-nha-20230526074100-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/12-nha-20230526074104-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 23
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác