Hội Nông dân xã Minh Tân tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐNd xã
Ngày 26/02/2021

Thực hiện Kế hoạch của UBMTTQ xã, Chiều ngày 26/02/2021 Tại phòng làm việc của Hội nông dân xã tổ chức hội nghị BCH giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tin liên quan