Hội nông dân xã Minh Tân phối hợp Hội nông dân tỉnh Thái Bình về mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho Nông dân
Ngày 18/04/2023

Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202304/Images/1-tap-huan-nd-20230418072448-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202304/Images/2-tap-huan-nd-20230418072452-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202304/Images/3-tap-huan-nd-20230418072457-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202304/Images/4-tap-huan-nong-da-20230418072502-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 77
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác