Hội người cao tuổi xã Tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã
Ngày 26/02/2021

Thực hiện Thông báo của UBMTTQ xã. Sáng ngày 26/02/2021 tại Phòng làm việc của Hội Người cao tuổi xã tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan