HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023.
Ngày 20/11/2023

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực UBMTTQ huyện Kiến Xương, được sự nhất trí của Đảng uỷ, Chiều ngày 16/11/2023, thường trực UBMTTQ xã Minh Tân tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2023), tổng kết 20 năm thực hiện ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác mặt trận năm 2023

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự thống nhất của các ban ngành đoàn thể cho nên trong 20 năm qua việc  thực hiện ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực để động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của n hân dân thật sự là ngày hôi của toàn dân. Thông qua ngày hội đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hoá thôn làng văn hoá góp phần xây dựng phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dừng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thường trực UBMTTQ xã đã chú trọng tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, các cuộc vận đọng, các phong trào thi đua yêu nước

Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202311/Images/anh-hn-tong-ket-mt-1811-20231120023431-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202311/Images/anh-1811-20231120023502-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 6
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác