Hội Cựu giáo chức tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 16/03/2023

Thực hiện kế hoạch của hội cựu giáo chức các cấp, cấp uỷ, chính quyền địa phương, sau thời gian chuẩn bị. Sáng nay ngày 16/03/2023 tại Hội trường UBND xã. Hội Cựu giáo chức xã Minh Tân tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202303/Images/1-dh-cgc-20230316094425-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202303/Images/2-dh-cgc-20230316094345-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202303/Images/3-dh-cgc-20230316094351-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202303/Images/4-dh-cgc-20230316094355-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 129
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác