Đảng uỷ - UBND xã - HTXSXKDDVN xã Minh Tân tổ chức đi thăm đồng đánh giá năng suất lúa xuân 2023
Ngày 26/05/2023

Sáng ngày 26/5/2023 Đảng uỷ - UBND xã - HTXSXKDDVN xã Minh Tân tổ chức đi thăm đồng đánh giá năng suất lúa xuân 2023 và triển khai kế hoạch thu hồi sản phẩm vụ xuân năm 2023.

Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/1-tham-dong-20230526084157-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/3-tham-dong-20230526084151-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Videos/1-tham-dong-20230526084411-e.mp4
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202305/Images/1-tham-dong-20230526084157-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 21
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác