Hội Phụ nữ xã tổ chức hội nghị giới thiệu người của tổ chức mình ra ứng cử đại biểu HĐND xã
Ngày 26/02/2021

Thực hiện Thông báo số 01/TB - UBMTQ ngày 19/02/2021 của UBMTTQ VN xã Minh tân về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 26/02/2021 Tại Phòng họp UBND xã Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã. Thành phần BCH hội LHPN xã, Chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ các thôn

Tin liên quan