Các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội TDTT xã Minh Tân năm 2022
Ngày 04/05/2022

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Kiến Xương, được sự thống nhất của BCH Đảng bộ. Trong 02 ngày 29 và 30/4/2022. UBND xã Minh Tân, tổ chức khai mạc và thi đấu các giải trong khuôn khổ chào mừng đại hội TTDTT cấp xã năm 2022

Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202205/Images/dai-hoi-tdtt-2022-20220504015347-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202205/Images/3-20220504015435-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202205/Images/4-20220504015451-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202205/Images/5-20220504015505-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202205/Images/6-20220504015509-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202205/Images/7-20220504015513-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202205/Images/8-20220504015517-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202205/Images/9-20220504015521-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 99
Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác