BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC THÔN TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN 18/11/2023
Ngày 20/11/2023

Thực hiện kế hoạch của Thường trực UBMTTQ xã Minh Tân về việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2023 Chiều ngày 18/11/2023 Tại nhà văn hóa, ban công tác mặt trận các thôn phố hợp với ban lãnh đạo thôn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2023.

Năm 2023, mặc dù thời tiết, thiên tai đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển kinh tế, xong với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của các chi bộ, ban lãnh đạo các thôn đã chỉ đạo điều hành và thực hiện đạt kết quả cao.

Nền kinh tế có bước phát triển, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển tốt, việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang đã có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào thi đua xây dựng gia đình, thôn làng văn hóa được phát triển.

Kết quả năm 2023 trong xã có 4/6 thôn đạt thôn văn hóa.

Có 2.224 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa cụ thể như sau;

Thôn Tân ấp 1 có 325 hộ

Thôn Tân ấp 2 có 341 hộ

Thôn Nguyệt giám có 482 hộ

Thôn Dương liễu 1 có 356 hộ   

Thôn Dương liễu 2 có 371 hộ  

Thôn Dương liễu 3 có 349 hộ đ

Các thôn bình xét được 38 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong số gia đình văn hóa năm 2023.

Cũng trong ngày hội, MTTQ xã có trích quỹ vì người nghèo để tặng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Các thôn tặng quà cho các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Về dự ngày hội các đồng chí đại diện Đảng, chính quyền MTTQ phát biểu ghi nhận những kết quả mà các thôn đã đạt được đồng thời có ý kiến chỉ đạo để các thôn phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những hạn chế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.  

Đồng chí bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác MT các thôn lên phát động phong trào thi đua năm 2024.

Kết thúc buổi lễ ban công tác MT các thôn đã tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2024.

Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202311/Images/1811-thon-ta-1-20231120025911-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202311/Images/anh-1811-thon-ta-2-20231120025931-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202311/Images/anh-1811-thon-ng-20231120025949-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202311/Images/anh-1811-thon-dl-1-20231120030010-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202311/Images/anh-1811-thon-dl-2-20231120030025-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202311/Images/anh-1811-thon-dl-3-20231120030039-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202311/Images/anh-chao-co-1811-20231120030203-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 6
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác