Ban chỉ huy quân sự xã Minh Tân tổ chức huấn luyện Dân quân năm 2023
Ngày 07/04/2023

Thựchiện kế hoạch huấn luyện Dân quân năm 2023 của BCH quân sự huyện Kiến Xương. Sáng ngày 07/4/2023 tại xã Minhi Tân. Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức huấn luyện Dân quân năm 2023

Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202304/Images/1-huan-luyen-dq-20230407093437-e.jpg
Media/206_KXMinhTan/FolderFunc/202304/Images/2-dan-quan-20230407093442-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 129
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác