Thường trực Đảng uỷ
  • Trần Văn Mạnh

    Chức vụ:Bí thư BCH Đảng bộ

    SĐT: 0387810526

  • Trần Văn Trình

    Chức vụ:Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ

    SĐT: 0987337176