Các tổ đại biểu HĐND
 • Lê Văn Hậu

  Chức vụ:Tổ trưởng tổ đại biểu HĐ khu vực Tân ấp

  SĐT:

 • Phan Thị Thêu

  Chức vụ:Tổ trưởng tổ đại biểu HĐ khu vực Nguyệt Giám

  SĐT:

 • Trần Văn Công

  Chức vụ:Tổ trưởng tổ đại biểu HĐ khu vực Dương Liễu

  SĐT: