Thường trực HĐND xã
  • Trần Văn Mạnh

    Chức vụ:Bí thư BCH Đảng bộ, kiêm chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0387810526

  • Phạm Văn Hoản

    Chức vụ:Phó chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0962348696