Quân sự xã
  • Lê Văn Hậu

    Chức vụ:Chỉ huy trưởng Quân sự xã

    SĐT: 0382295433

  • Hoàng Văn Tuyến

    Chức vụ:Công chức Hộ tịch kiêm Xã đội phó

    SĐT: 0988941280