Công an xã
 • Trần Văn Sơn

  Chức vụ:Trưởng công an xã

  SĐT: 0934636339

 • Bùi Việt Anh

  Chức vụ:Phó trưởng Công an xã

  SĐT: 0387626868

 • Nguyễn Thái Sơn

  Chức vụ:Công an xã

  SĐT: 0911593222

 • Phạm Tuấn Anh

  Chức vụ:Công an xã

  SĐT: 0981641290

 • Hoàng Tùng Linh

  Chức vụ:Công an xã

  SĐT: