Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
Ngày 23/02/2021 UBBC xã Minh Tân có Quyết đinh số 02/ QĐ - UBBC về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HDDND các cấp tại xã Minh Tân nhiệm kỳ 2021-2026.
26/02/2021
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 20/02/2021 UBBC xã ban hành Quyết định số 01/ QĐ - UBBC về ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.
26/02/2021
Thực hiện Kế hoạch của UBMTTQ xã, Chiều ngày 26/02/2021 Tại phòng làm việc của Hội nông dân xã tổ chức hội nghị BCH giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026
26/02/2021
Thực hiện Kế hoạch của UBMTTQ xã, Chiều ngày 26/02/2021 Tại phòng làm việc của Hội nông dân xã tổ chức hội nghị BCH giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026
26/02/2021
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ MINH TÂN

1. Đặc điểm tình hình:

1.1. Tóm tắt về điều kiện tự nhiên:

Minh Tân là một xã duyên giang nằm ở phía nam huyện Kiến Xương. Có diện tích tự nhiên là 762,2ha.; Dân số theo số liệu của Công an xã tính đến ngày 30/10/2020 là 8.119 khẩu, 2.533 hộ. Mật độ dân số trung bình 883 người/km2; xã có 6 thôn gồm: thôn Tân Ấp 1, Tân Ấp 2, Nguyệt Giám, Dương Liễu 1, Dương Liễu 2 và thôn Dương Liễu 3; Đảng bộ có 324 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ thôn, 2 chi bộ trường học và 1 chi bộ y tế.

 -  Vị trí địa lý:

Phía Đông giáp Minh Quang và xã Bình Thanh

Phía Tây giáp xã Vũ Công và xã Vũ Bình

Phía Nam giáp Sông Hồng

Phía Bắc giáp xã Quang Minh và xã Minh Quang

1.2. Truyền thống Cách mạng.

Là xã Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp; xã có 3.551 gia đình và cá nhân có công với nước (trong đó 253 Liệt sỹ; 157 thương binh, bệnh binh; 97 người được nhà nước công nhận bị nhiễm chất độc hóa học; 31 Mẹ VNAH; 47 Lão thành cách mạng và tiền Khởi nghĩa; 1010  người được tặng thưởng Huân huy chương kháng chiến các loại; hơn 400 người hưởng chế độ theo QĐ 142/ TTg; 365 người hưởng chế độ theo QĐ 62/ TTg; 119 người hưởng chế độ theo Quyết định 290 và 72 người hưởng chế độ theo QĐ 49/TTg và hàng 1000 gia đình được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen).

Năm 2018 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

2. Kinh tế xã hội:

a. Phát triển kinh tê:

- Năng xuất lúa hàng năm bình quân đạt từ 120-130tạ/ha; năm 2021 đạt 125,5 tạ/ha

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 3,5-4%; năm 2021 đạt 104,2% so kế hoạch.

- Bình quân thu nhập đầu người năm 2021đạt 50 triệu đồng; 

- Hộ nghèo năm 2021 giảm còn 2,5%; Cận nghèo 5,6%.

b- Văn hóa xã hội.

      - Xã thành lập các câu văn nghệ, thể thao: Cầu lông, cờ tướng, thơ ca, hát chèo, khí công dưỡng sinh và Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe.

- Xã có 9 điểm di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh ( Chùa Thanh Am, Chùa Tây Sơn, Đền Hành Tại, Đền Nguyệt Giám, Đền Nam, Đền Đông, Đình Nguyệt Giám, Từ đường Phan Văn Đễ, Từ đường Bùi Xuân)

- Xã có 02 trường ( Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn mức độ 2)  

- Trạm y tế đạt chuẩn y tế cơ sở.

- Các chế độ chính sách người có công, chính sách an ninh xã hội được thực hiện đảm bảo đúng chế độ quy định.

3- An ninh Quốc phòng:

Ban công an xã số lượng theo quy định là 5 đồng chí hiện tại có 04 đồng chí thiếu khuyết đồng chí Trưởng công an xã. Công an viên số lượng 7 đồng chí theo quy định; Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được duy trì và giữ vững. Nhiều năm liền không có trọng án xảy ra. Các vụ việc đều được giải quyết dứt điểm.

Công tác Quốc phòng: Hàng năm đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu giao quân; năm 2020 vượt 2 Thanh niên =13/11 đ/c.

Công tác huấn luyện dân quân tự vệ được thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch phê duyệt của BCH quân sự huyện; kết quả hội thao hàng năm đều đạt loại giỏi.

4. Hệ thống chính trị.

a. Tổ chức đảng:

Tháng 5/2020 Đảng bộ xã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 12 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 9/2020 thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Kiến Xương BCH Đảng ủy xã đã thực hiện quy trình các bước và giới thiệu bầu bổ sung đồng chí Trưởng công an xã vào Đảng ủy đến nay Đảng ủy đủ số lượng 13 đồng chí theo quy định.

- Tại kỳ họp thứ nhất BCH Đảng bộ đã bầu ra Ban thường vụ gồm 4 đ/c; đ/c Trần Văn Mạnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; đ/c Trần Văn Trình - Phó bí thư Thường trực phụ trách công tác đảng, kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức và Trưởng khối dân vận Đảng ủy; đ/c Phạm Văn Sơn - Phó bí thư Đảng ủy phụ trách công tác chính quyền; đ/c Bùi Công Ân thường vụ Đảng ủy phụ trách khối Kinh tế HTX; 9 đồng chí cấp ủy viên phụ trách các ngành, đoàn thể.

( Chức danh MTTQ và các đoàn thể được trình bày chi tiết ở  trang chủ mục GIỚI THIỆU, phần Cơ cấu Tổ chức).

b- Tổ chức chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026

- HĐND xã Minh Tân có 24 đại biểu được bầu tại 6 đơn vị bầu cử; 

Chủ tịch đồng chí Trần Văn Mạnh - Bí thư BCH Đảng bộ, kiêm Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Văn Hoản - Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND xã.

- Uỷ ban nhân dân xã Minh Tân:  

+ Thành viên UBND xã hiện có 04 đồng chí: Gồm chủ tịch UBND xã đồng chí Phạm Văn Sơn; Phó chủ tịch UBND xã đồng chí Lê Văn Tăng, ủy viên UBND xã đồng chí Lê Văn Hậu - Chỉ huy trưởng Quân sự và đồng chí Trung tá Trần Văn Sơn Trưởng Công an xã.

+ Công chức UBND xã theo Quyết định số 09/2020/ QĐ - UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Thái Bình hiện nay. UBND xã đảm bảo đủ số lượng công chức theo quy định là 10 đồng chí.

( Các chức danh được nêu chi tiết tại trang chủ phần GIỚI THIỆU, Cơ cấu tổ chức )

c- Trình độ chính trị và trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức xã đến thời điểm tháng 11/2021.

- Tổng số Cán bộ, Công chức xã Minh Tân là: 20 đ/c Trong đó Cán bộ = 10 đ/c và Công chức 10 đ/c

- Về trình độ: 

Chính trị: Trung cấp có 20/20 đồng chí = 100%

Chuyên môn:  Đại học 16 đồng chí = 80%    

                           Cao đẳng 02 đồng chí = 10%

                           Trung cấp có 02 đồng chí = 10%

(Chịu trách nhiệm về nội dung; VP HĐND - UBND xã Trần Văn Thi).